Müügitingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad müügitingimused kehtivad Armis Invest OÜle (edaspidi „Müüja”) kuuluvast tellimiskeskusest (aadressil: www.tofa.ee) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi " Tellija”) vahel.

2. MÜÜGITEHINGU JÕUSTUMINE

Tofa-tellimiskeskusest (aadressil www.tofa.ee) tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et ta on tutvunud käesolevate müügitehingu tingimustega ja nõustub nendega. Armis Invest OÜ omapoolsest nõustumisest Tellijat eraldi ei teavita. Armis Invest OÜ loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

3. MÜÜGITEHINGU HIND JA KOHALETOIMETAMISE TEENUSTASU

Pärast tellimuse vormistamist, Tellija poolt, edastatakse Tellijale tellimuse kinnitus.

Tellitud kaupade hinnale lisandub kohale toimetamise teenustasu ehk postikulu 39,00 krooni. Tellimustele, mille summa ületab 1500 krooni, postikulu ei lisata.

4. TARNEAEG JA TRANSPORT

Kauba kohale toimetamiseks kasutatakse  Eesti Posti (ELS) pakiedastusteenust.

Tellimus komplekteeritakse ning postitatakse 1 tööpäeva jooksul arvates tellimuse laekumisest.

5. MÜÜJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA

Müüjal on õigus tellimuse alusel müügitehingust tahaneda juhul, kui tellitud kauba varud on laost otsa saanud. Müüja informeerib Tellijat nimetatud juhtumist esimesel võimalusel e-kirja teel.

6. ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmed, mis on Tellija poolt sisetatud Tofa.ee tellimiskeskuse registreerimisvormil tellimuse tegemiseks, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks ja Tellijatega suhtlemiseks.